2.0277
2.3963
3.4534

Нац. банк РБ

Heavy snow
2° C